Varsinainen osuuskuntakokous

PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN
VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 18:00
Paikka: Pudasjärven Hirsikampus, os. Nyynäjäntie 5, Pudasjärvi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksen osanottajat.
3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 sekä
tilintarkastuskertomus.
4. Päätetään tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.2018 – 31.12.2018
6. Päätetään tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 alijäämän käsittelystä.
7. Päätetään hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot.
8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen ja hallituksen varajäsenet.
9. Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10. Hallitukselle annettava valtuutus liittymismaksun määräämiselle.
11. Päätetään miten kutsu osuuskunnan kokouksiin toimitetaan.
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven
Vesiosuuskunnan toimistossa, os.Tuotantotie 8,
13.5.–20.5.2019 ma-pe klo 09-11 ja 12–15.
Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus