Varsinaisen osuuskuntakokouksen päätöksiä

Varsinaisen osuuskuntakokouksen päätöksiä.

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 22.5.2019 Pudasjärven Hirsikampuksessa.
Kokous valitsi puheenjohtajakseen Matti Rantalan.
Paikalla oli 9 osuuskunnan jäsentä. Kokous vahvisti tilipäätöksen tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 sekä antoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. -31.12.2018.
Kokous valitsi erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Pentti Partasen ja Arto Liikasen yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle hallituksen jäseniksi.
Varajäseniksi valittiin yhdeksi vuodeksi Veli Liehu ja Seppo Arvola.
Tilintarkastajaksi valittiin Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy KHT-yhteisönä, vastuullisena tilintarkastajana Timo Salonen KHT ja toiseksi tilintarkastajaksi Simo Salonen KHT
Varatilintarkastajaksi valittiin Jari Nurkkala, KHT
Kokous antoi hallitukselle seuraavaksi viideksi vuodeksi valtuutuksen päättää liittymismaksujen määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta.
Ilmoituslehdiksi valittiin Iijokiseutu -lehti ja Pudasjärvi -lehti.