Varsinaisen osuuskuntakokouksen päätöksiä

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 15.2018. Kokous valitsi puheenjohtajakseen Matti Rantalan.

Paikalla oli 11 osuuskunnan jäsentä. Kokous hyväksyi ja vahvisti tilinpäätöksen sekä antoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1–31.12.2017.


Kokous valitsi hallituksen jäseneksi erovuorossa olleen hallituksen jäsenen Martti Räisäsen tilalle Pasi Nymanin seuraavalle kolmivuotiskaudelle yksimielisesti. Varajäseneksi yhden vuoden toimiajaksi valittiin Veli Liehu ja Seppo Arvola.


Tilintarkastajiksi valittiin Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy KHT-yhteisönä. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Timo Salonen KHT sekä toiseksi tilintarkastajaksi Simo Salonen KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Jari Nurkkala KHT.


Kokouskutsut osuuskunnan kokouksiin julkaistaan Iijokiseutu- ja Pudasjärvi-lehdissä.