PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

Vesititetoutta

Vesitietoutta

Hyvän talousveden on täytettävä lukuisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Liittyminen vesiosuuskuntaan

Liittyminen

Tule käymään toimistollamme jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa.

Pudasjärven vesiosuuskunnan maksut

Maksut

Tutustu vesihuoltolaitoksen maksuihin ja niihin liittyviin sopimusehtoihin.

Pudasjärven Vesiosuuskunta vastaa Pudasjärven keskustaajaman vesihuollosta

Luotettavaa vesihuoltoa jo vuodesta 1960

Pudasjärven Vesiosuuskunta on perustettu 1956 ja vesilaitostoiminta on aloitettu 1960. Pudasjärven Vesiosuuskunta on paikallinen vesihuoltolaitos ja vastaamme siitä, että toimittamamme talousvesi on turvallista ja korkealaatuista ja että jätevedet puhdistetaan annettujen ympäristölupamääräysten mukaisesti.

 

Pudasjärven Vesiosuuskunnan lisäksi Pudasjärven kaupungin alueella on 40 vesilaitosta hoitamassa harvaan asutun kaupunkimme vesihuoltoa.

 

Pudasjärven Vesiosuuskunta hoitaa Pudasjärven keskustaajaman vesihuoltopalvelut lukuun ottamatta hulevesien viemäröintiä. Hulevesiviemäröinnin hoitaa ja siitä vastaa Pudasjärven kaupunki.

 

Pudasjärven vesi numeroina

Pudasjärven Vesiosuuskunnan omistavat Osuuskunnan jäsenet. Vuoden 2022 lopussa jäsenmäärä oli 1 198.

  • Asukkaita toiminta-alueellamme n. 4 000
  • Laskutetun veden määrä 210 338 m3
  • Vesiosuuskunnan liikevaihto 1 140 985 €
  • Vesijohtoliittymiä 1 322
  • Vesijohtoverkostoa 115 750 metriä.
  • Käsitellyn jäteveden määrä 334 423 m3
  • Viemäriverkostoa 90 040 metriä.
  • Henkilöstön kokonaismäärä 5

 

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Sivuiltamme löydät tietoa muun muassa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Pudasjärven vesi noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000 säädettyjä, talousveden laatua koskevia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Ajankohtaista