PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

VesihuoltolaitoKsen hallinto

Osuuskuntakokous, hallitus ja toimitusjohtaja

Osuuskuntakokous on ylin päätöselin osuuskunnassa. Kaikki vesihuoltolaitoksen osuuskunnan jäsenet ovat äänivaltaisia osuuskuntakokouksessa.


Osuuskuntakokous kokoontuu tavallisesti kerran vuodessa. Kokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta sekä valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.


Osuuskunnan hallitus valmistelee osuuskuntakokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenillä on säännöissä tarkemmin määrätyin ehdoin oikeus viedä asioita osuuskuntakokouksen päätettäväksi. Osuuskuntakokouksen ja yrityksen muiden toimielimien tehtävät on määritetty osuuskunnan säännöissä.

Vesihuoltolaitoksen hallitus

Varsinaiset jäsenet

  • Arto Liikanen, puheenjohtaja
  • Jouni Piri, varapuheenjohtaja
  • Pasi Nyman
  • Esa Erkkilä
  • Antti Härkönen

Varajäsenet

  • Tuomo Jokikokko
  • Veli Liehu

Toimitusjohtaja

Hallituksen alainen toimielin on toimitusjohtaja, joka valmistelee vesihuoltolaitoksen hallitukselle käsiteltävät asiat sekä johtaa osuuskunnan käytännön toimia. Toimitusjohtaja on Pertti Sipola puh. 050 317 1813

Osuuskunnan säännöissä on osuuskuntalain mukaan määrätty eri toimielimien, kuten osuuskuntakokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä. Jokainen jäsen saa vesihuoltolaitoksen osuuskunnan säännöt osuuskuntaan liittymisen yhteydessä.

 

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

 

Millaista on hyvä talousvesi? Olemme koonneet sivuillemme vesitietoutta.