Toimistomme on auki
ma-pe 9-11 ja 12-15

PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

PUHDASTA VETTÄ PUDASJÄRVELÄISILLE

Vesitietoutta

Hyvän talousveden on täytettävä lukuisia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Liittyminen

Tule käymään toimistollamme jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa.

Maksut

Tutustu vesihuoltolaitoksen maksuihin ja niihin liittyviin sopimusehtoihin.

Pudasjärven vedestä vastaa vesiosuuskunta

Luotettavaa vesihuoltoa jo vuodesta 1960

Pudasjärven Vesiosuuskunta toimittaa puhdasta juomavettä pudasjärveläisille. Olemme paikallinen vesihuoltolaitos ja huolehdimme siitä, että Pudasjärven vesi on turvallista ja korkealaatuista. 


Hoidamme Pudasjärven keskustaajaman vesihuoltopalvelut lukuun ottamatta hulevesiviemäröintiä, jonka palvelun järjestää Pudasjärven kaupunki. Pudasjärven Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1956 ja vesihuoltolaitostoiminta on aloitettu vuonna 1960.

Pudasjärven vesi numeroina

Pudasjärven Vesiosuuskunnan omistavat osuuskunnan jäsenet, joita oli vuoden 2015 lopussa 1 189 jäsentä. Pudasjärven Vesiosuuskunta on vain yksi harvaan asutun kaupunkimme vesihuoltolaitoksista, joita on kaupungin alueella 41 kappaletta.

 • Asukkaita toiminta-alueella on noin 4 400
 • Laskutetun veden määrä keskimäärin 260 000 m3/v
 • Osuuskunnan liikevaihto noin 1 040 711 €
 • Vesijohtoverkostoon liitettyjen kiinteistöjen määrä 1 303 kpl
 • Vesijohtoverkostoa 112 762 m
 • Viemärijohtoverkostoa 84 900 m
 • Henkilöstön kokonaismäärä 5

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Sivuiltamme löydät tietoa muun muassa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä. Pudasjärven vesi noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000 säädettyjä, talousveden laatua koskevia laatuvaatimuksia ja -suosituksia.


Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Ajankohtaista

 • 14/06/2019
  Varsinaisen osuuskuntakokouksen päätöksiä

  Varsinaisen osuuskuntakokouksen päätöksiä.

  Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 22.5.2019 Pudasjärven Hirsikampuksessa.
  Kokous valitsi puheenjohtajakseen Matti Rantalan.
  Paikalla oli 9 osuuskunnan jäsentä. Kokous vahvisti tilipäätöksen tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 sekä antoi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. -31.12.2018.
  Kokous valitsi erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Pentti Partasen ja Arto Liikasen yksimielisesti uudelle kolmivuotiskaudelle hallituksen jäseniksi.
  Varajäseniksi valittiin yhdeksi vuodeksi Veli Liehu ja Seppo Arvola.
  Tilintarkastajaksi valittiin Pohjois-Suomen tilintarkastus Oy KHT-yhteisönä, vastuullisena tilintarkastajana Timo Salonen KHT ja toiseksi tilintarkastajaksi Simo Salonen KHT
  Varatilintarkastajaksi valittiin Jari Nurkkala, KHT
  Kokous antoi hallitukselle seuraavaksi viideksi vuodeksi valtuutuksen päättää liittymismaksujen määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta.
  Ilmoituslehdiksi valittiin Iijokiseutu -lehti ja Pudasjärvi -lehti.


  Lue lisää