Käynnissä olevat vesihuoltotyöt

Nivankankaan vesihuollon liitostöihin ja KT78 vesihuollon alitustöihin liittyen tällä viikolla tiistaista 9.1.- torstaihin 11.1. talousveden käyttöpaineessa ja veden laadussa voi ilmetä poikkeamia koko Pudasjärven vesiosuuskunnan jakeluverkoston alueella. Liitostöiden ja alitustöiden vaikutusaika käyttöpaineeseen ja veden laatuun arvioidaan olevan 9.1.2023 klo 0700 – 1800 ja 10.1.2023 klo 0700–1600 sekä 11.1. 2023 klo 0700 -1600.

Jos talousveden laatupoikkeamat (sameus, värivaihtelut) eivät poistu vettä juoksuttamalla tai paineongelmat jatkuvat annetun ylläannetun ajan ulkopuolella, ottakaa yhteys Pudasjärven vesiosuuskunnan päivystäjään 0400 131540.